Vítejte, dnes je 4. 3. 2024

Kancelář OÚ 568 643 935

Vyhledávání

Přeskočit na hlavní navigaci


Obecní úřad > Výhláška o spalováni suchých rostlinných materiálů



Obecní úřad

| Poslední aktualizace: 15. 3. 2014 03:03

Zpět

Výhláška o spalováni suchých rostlinných materiálů

OBEC RAPOTICE

Obecně závazná vyhláška č.  1/2008

O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO SPALOVÁNÍ SUCHÝCH ROSTLINNÝCH MATERIÁLŮ

 

Zastupitelstvo obce Rapotice se na svém zasedání dne 25.6.2008 usneslo vydat na základě ustanovení § 50 odst. 3 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek  1

Spalování rostlinných materiálů

1. V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami (1) .

 2. Při spalování suchých rostlinných materiálů je nutno přihlížet ke stavu ovzduší v územním obvodu, aby nedocházelo k obtěžování dalších občanů kouřem.

 

Článek  2
 

Podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů

 

1. Suché rostlinné materiály lze spalovat pouze ve dnech: pátek a sobota.

 

2. Suché rostlinné materiály nelze spalovat v období celého roku v neděli a státem uznaných svátcích.

 

3. Pálení klestí v lesním porostu v k.ú. Rapotice obce lze spalovat se souhlasem Obce Rapotice a Záchranného hasičského sboru kraje Vysočina

 

4. Suché rostlinné materiály nelze spalovat:

a)      za mlhy

b)      při silném větru

c)      za tmy

d)      v bezprostřední blízkosti husté obytné zástavby

 

 

Článek  3

Sankce

 

Porušení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů (2), pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo trestný čin.

 

Článek  4

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 

Milan Kopuletý

místostarosta, v.r.

 

 

Ing. Marcela Smekalová

starostka, v.r.

  

1)          § 3 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

2)          z.č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, z.č. 128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů, z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25.6.2008

Sňato z úřední desky dne: 10.7.2008

Vytisknout



Přeskočit na obsah

Partneři

  • Skupina ČEZ
  • Fond Vysočina
  • Kraj Vysočina
  • Mikroregion Chvojnice