Vítejte, dnes je 4. 3. 2024

Kancelář OÚ 568 643 935

Vyhledávání

Přeskočit na hlavní navigaci
Úřední deska.

| Poslední aktualizace: 31. 5. 2019 04:05

Zpět

Úřední deska od 1 6 2019

Záměr propachtovat byt 2+KK Bítešská 21 Rapotice je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 08.10.2021        sňato: 


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

oznámení o době a místě konání voleb ke stažení ZDE

vyvěšeno: 22.9.2021        sňato: 15.10.2021

MZE Praha - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ke stažení  ZDE

vyvěšeno: 15. 9. 2021        sňato: 31.12.2022

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

informace o 1. zasedání okrskové volební komise ke stažení ZDE

vyvěšeno: 10. 9. 2021       sňato: 15.10.2021

Pozvánka na veřejné zasedání Obce Rapotice 15.9.2021 je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 06.09.2021     sňato: 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

jmenování zapisovatele ke stažení ZDE

vyvěšeno: 26.08. 2021   sňato: 15.10.2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

informace o počtu a sídlech volebních okrsků ke stažení ZDE

vyvěšeno: 23.8.2021     sňato: 15.10.2021

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací ke stažení ZDE

příloha - nákres ke stažení ZDE

vyvěšeno: 10.8.2021      sňato: 26.8.2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise ke stažení ZDE

vyvěšeno: 4. 8. 2021      sňato: 15. 10. 2021

VaK Ivančice - Oznámení o zveřejnění dokumentů ke stažení ZDE

vyvěšeno: 28. 7.2021       sňato: 31. 3. 2022

Záměr uzavřít smlouvu o ubytování v bytu č. 1 Ubytovna OÚ Rapotice  K Sokolovně 150, Rapotice

je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 21. 7. 2021        sňato: 

Návrh Smlouvy o ubytování je ke stažení ZDE 

vyvěšeno: 21. 7. 2021        sňato: 


Záměr propachtovat byt 193/4 Rapotice Školní 193  je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 21. 6. 2021        sňato: 

Mikroregion Chvojnice

pozvánka na valnou hromadu ke stažení ZDE

vyvěšeno: 14. 6. 2021      sňato: 1. 7. 2021

návrh rozpočtu na rok 2021 ke stažení ZDE

vyvěšeno: 14. 6. 2021      sňato: 1. 7. 2021

návrh závěrečného účtu za rok 2020 ke stažení ZDE

vyvěšeno: 14. 6. 2021      sňato: 1. 7. 2021

zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2020 ke stažení ZDE

vyvěšeno: 14. 6. 2021      sňato: 1. 7. 2021

výkazy za rok 2020 ke stažení ZDE

vyvěšeno: 14. 6. 2021      sňato: 1. 7. 2021 

Veřejná vyhláška - Zastávka, výměna obrusné vrstvy ke stažení ZDE

příloha - snímek ke stažení ZDE

vyvěšeno: 9. 6. 2021        sňato: 25. 6. 2021

VaK a.s. Třebíč - oznámení o schválení rozpočtu na rok 2021 ke stažení ZDE

vyvěšeno: 8.6.2021       sňato:

Pozvánka na veřejné zasedání Obce Rapotice 16.6.2021 je ke stažení ZDE

vyvěšeno dne 8. 6. 2021

MZ Praha - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 1. 6. 2021          sňato:

VaK Ivančice - návrh závěrečného účtu za rok 2020 ke stažení ZDE

vyvěšeno: 1.6.2021                   sňato:

VaK Ivančice - zpráva o výsledku přezkoumání ke stažení ZDE

vyvěšeno: 1.6.2021                         sňato:

VaK Ivančice - plnění rozpočtu za rok 2020 ke stažení ZDE

vyvěšeno: 1.6.2021                           sňato:

Návrh závěrečného účtu obce Rapotice za rok 2020 ke stažení ZDE

vyvěšeno: 24.5.2021                sňato:

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Rapotice za rok 2020

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 24.5.2021               sňato:

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu

na pozemních komunikací ke stažení ZDE

Ketkovice - výstavba kanalizace

vyvěšeno:20.5.2021                 sňato: 

Ketkovice - vyloučení tranzitní dopravy ke stažení ZDE

vyvěšeno: 20.5.2021                   sňato: 

VaK Třebíč - pozvánka na valnou hromadu ke stažení ZDE

vyvěšeno: 10.5.2021             sňato: 28.5.2021

Návrh závěrečného účtu VaK Třebíč ke stažení ZDE

vyvěšeno: 10.5.2021             sňato: 28.5.2021

Zpráva o výsledku hospodaření VaK Třebíč ke stažení ZDE

vyvěšeno: 10.5.2021            sňato: 28.5.2021

Příloha ke zprávě o výsledku hospodaření VaK Třebíč ke stažení ZDE

vyvěšeno: 10.5.2021             sňato: 28.5.2021

Plnění rozpočtu svazku VaK Třebíč za rok 2020 ke stažení ZDE

vyvěšeno: 10.5.2021             sňato: 28.5.2021

Návrh rozpočtu svazku VaK Třebíč na rok 2021 ke stažení ZDE

vyvěšeno: 10.5.2021             sňato: 28.5.2021

Střednědobého rozpočtu svazku VaK Třebíč ke stažení ZDE

vyvěšeno: 10.5.2021                   sňato: 28.5.2021

VAK Brno venkov - výpočet vodného a stočného je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 04. 5. 2021 


Nařízení města Náměště nad Oslavou č. 2/2021 o záměru

zadat zpracování lesních hospodářských osnov ke stažení ZDE

vyvěšeno: 29. 4. 2021      

                

VAK Třebíč - výpočet vodného a stočného je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 29. 4. 2021 

FÚ pro Kraj Vysočina

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021 ke stažení ZDE

vyvěšeno: 21.4.2021                          sňato: 27.5.2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce konaného 21.4.2021

je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 13. 4. 2021 


Zahájení prací na územním plánu - zaslání podnětů od občanů, prodloužení termínu

dodání změn ke stažení ZDE

vyvěšeno: 31. 3. 2021                  sňato: 16. 4. 2021

Výzva k podání nabídky k zakázce malého rozsahu - Podpora domácího kompostování

- Obec Rapotice  je ke stažení ZDE

Příloha číslo 1 výzvy je ke stažení ZDE

Příloha číslo 2 výzvy je ke stažení ZDE

Příloha číslo 3 výzvy je ke stažení ZDE

Příloha číslo 4 výzvy je ke stažení ZDE

Výzva včetně příloh 1 až 4 byla vyvěšona: 25.3.2021              sňato: 

-

Svazek Ivančice - oznámení o zveřejnění dokumentů

ke stažení ZDE

vyvěšono: 15.3.2021              sňato: 31. 3. 2022

Zahájení prací na Územním plánu - zaslání podnětů od občanů

výzva je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 26.02.2021          sňato:

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rapotice

uzavřená s FC Rapotice, z.s. ke stažení ZDE

vyvěšeno: 13. 3. 2021           sňato: 13. 3. 2024

 Záměr obce propachtovat pozemky p.č. 1670, 1678, 1706, 1808, 1880 je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 25.02.2021          sňato:


 Záměr obce propachtovat pozemky p.č. 1758, 1960, 1973 je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 25.02.2021          sňato:


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 15.2.2021             sňato:

Návrh rozpočtu Obce Rapotice na rok 2021 je ke stažení  ZDE

vyvěšeno: 08.02.2021          sňato:


Návrh střednědobého rozpočtového výhledu Obce Rapotice na roky 2022 - 2023 je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 08.02.2021          sňato:

 

Zahajení prací na Novém územní plánu Rapotice - dále UP:

1.0 Zahájení zadávacího řízení na zhotovení UP Rapotice je ke stažení ZDE

1.1 Oznámení o projednání návrhu Zadání UP je ke stažení ZDE

1.2 Zadání UP je ke stažení ZDE

1.3 Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování UP  je ke stažení ZDE

1.4 Zpráva o uplatňování UP je ke stažení  ZDE

1.5 Stávající UP obce Rapotice je ke stažení ZDE

1.6 Stávající UP textová část je ke stažení   ZDE

1.7 Stávající UP změna 1 - textová část je ke stažení  ZDE

1.8 Stávající UP změna 1 - zdůvodnění je ke stažení  ZDE

Výkresy UP změna č.1 je možno stáhnout z WEBU Náměšť nad Oslavou

Body 1.0 až 1.8 vyvěšeno: 31.1.2021              sňato:

.

Záměr Obce Rapotice pronajmout 0,68 m2 pozemku p.č. 835/1 k.ú. Rapotice

je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 30.01.2021          sňato:

.

Záměr Obce Rapotice darovat pozemek je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 25.1.2021          sňato:

.

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy

na pozemní komunikaci - ke stažení ZDE

vyvěšeno: 15.1.2021                                     sňato: 1.2.2021

Záměr Obce Rapotice pronajmout nemovitost

 je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 7.1.2021                                sňato:

Výběrové řízení na zakázku Obnova lesních porostů Rapotice bylo vyhlášeno 27.12.2020 

na portálu Eagri pod číslem 5927

Lhůta pro podání nabídek je středa 6.1.2021 13:00 na OÚ Rapotice

vyvěšeno: 27.12.2020                                sňato:


Záměr Obce Rapotice propachtovat pozemky

je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 21.12.2020                                sňato:


Sazek vodovodů a kanalizací Ivančice

oznámení o zveřejnění dokumentů ke stažení ZDE

vyvěšeno: 15.12.2020                                sňato: 31.3.2021

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

Informace o schválené ceně vodného a stočného 2021

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 8.12.2020                                        sňato: 24.12.2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 25.11.2020                                              sňato: 10. 12.2020

Záměr obce Rapotice - propachtování nemovité věci

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 12.11.2020                                    sňato: 28.11.2020

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice - návrh rozpočtu na rok 2021

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 9.11.2020                              sňato: 27.11.2020

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice - návrh střednědobého výhledu 2022 - 2023

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 9.11.2020                                        sňato: 27.11.2020

Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

ke stažení ZDE 

vyvěšeno: 23.10. 2020                                      sňato: 9. 11. 2020

Žádost o odpověď ve smyslu zákona č. 106/1999 je ke stažení ZDE

Vlastní odpověď ve smyslu zákona č. 106/1999  je ke stažení   ZDE 

vyvěšeno: 16.9.2020                                 sňato: Záměr prodeje nemovitosti je  ke stažení ZDE

vyvěšeno: 16.9.2020                                 sňato:

Letecký snímek záměru prodeje id. 1/2 pozemku p.č. 642 je ke stažení ZDE 

vyvěšeno: 16.9.2020                                 sňato:

Volby do Zastupitelstva krajů 2020 - oznámení o době a místě konání voleb

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 15.9.2020                                         sňato: 9.10.2020

Pozvánka na veřejné zasedání dne 23. 9. 2020

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 15.9.2020                                 sňato: 24.9.2020

Volby do Zastupitelstev krajů 2020 - pozvánka na 1. zasedání členů okrskové volební komise

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 3.9.2020                                    sňato: 9.10.2020

Výběrové řízení:

Obec Rapotice oznamuje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

na instalaci herních prvků na Návsi 2019, více informací ke stažení ZDE

vyvěšeno: 14.8.2020                                     sňato: 10.9.2020

VOLBY do zastupitelstev krajů 2020 - informace o počtu a sídlech volebních okrsků

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 14.8.2020                            sňato: 9.10.2020

Krajská hygienická stanice Jihlava - mimiřádné opatření č.9/2020

při šíření epidemie COVID-19, způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 10.8.2020                     sňato:

Krajská hygienická stanice Jihlava - nařízení č.8/2020 mimořádného opatření

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 10.8.2020                    sňato:

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

ke stažení ZDE

situace ke stažení ZDE

vyvšeno: 7.8.2020                          sňato: 23.8.2020

VOLBY do zastupitelstev krajů 2020 - stanovení minimálního počtu členů OVK

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 3. 8. 2020                  sňato: 9.10.2020

Krajská hygienická stanice Jihlava - nařízení mimořádného opatření 8/2020

k zamezení dalšího šíření epidemie COVID-19, způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 28.7.2020                sňato:

MZ Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

ke stažení ZDE

Rozdělovník ke stažení ZDE

vyvěšeno: 28.7.2020                   sňato:

Zveřejnění opravy záměru pronájmu pachtu pozemků

- oprava početní chyby - ke stažení ZDE

vyvěšeno: 10.7.2020                   sňato:

VaK Třebíč oznámení o zveřejnění ke stažení ZDE

vyvěšeno: 7.7.2020                          sňato:

Zveřejnění záměru pachtu pozemků ve vlastnictví obce Rapotice

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 1. 7. 2020                 sňato:

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor

v budově Obecního úřadu Rapotice ke stažení ZDE

vyvěšeno: 1.7.2020                sňato:

Závěrečný účet obce Rapotice za rok 2019

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 25. 6. 2020             sňato: 12.7.2020

Pozvánka na veřejné zasedání dne 24.6.2020

ke stažení zde

vyvěšeno: 16.6.2020                    sňato: 24.6.2020

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

oznámení o zveřejnění dokumentů ke stažení ZDE

vyvěšeno: 15.6.2020                         sňato:

Veřejná vyhláška - oznámení 5. úplná aktualizace

analytických podkladů ORP Náměšť nad Oslavou

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 12.6.2020                     sňato: 13.9.2020

Mikroregion Chvojnice

návrh rozpočtu na rok 2020 ke stažení zde

vyvěšeno: 11.6.2020                         sňato:

Zpráva o přezkoumání hospodaření Mikroregionu Chvojnice za rok 2019

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 11.6.2020                        sňato:

Návrh závěrečného účtu obce Rapotice za rok 2019

ke stažení zde

vyvěšeno: 4.6.2020                           sňato: 23.6.2020

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019

ke stažení zde

vyvěšeno: 4.6.2020                     sňato: 23.6.2020

Oznámení o konání valné hromady svazku VaK Třebíč

pozvánka ke stažení zde

plnění rozpočtu za rok 2019 ke stažení zde

návrh závěrečného účtu za rok 2019 ke stažení zde

zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2019 ke stažení zde

příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání za rok 2019 ke stažení zde

návrh rozpočtu na rok 2020 ke stažení zde

 návrh střednědobého výhledu svazku ke stažení zde

vyvěšeno: 1. 6. 2020                          sňato: 19. 6. 2020

Vyhlášení veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rapotice na středu 3.6.2020 v 19:00

je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 25.5.2020                     sňato:


Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 18.5.2020                     sňato: 19.6.2020

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

za kalendářní rok 2019 - Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 12.5.2020                  sňato: 13.6.2020

Návrh závěrečného účtu Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 12.5.2020               sňato: 28.5.2020

Oznámení o konání valné hromady Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 12.5.2020            sňato: 28.5.2020

Zveřejnění návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního

rozvoje Jihomoravského kraje ke stažení ZDE

vyvěšeno: 11.5.2020           sňato:

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

za kalendářní rok 2019 - VaK a.s., svazek Třebíč

ke stažení ZDE

vyvěšeno 6.5.2020             sňato: 7.6.2020

Vyvěšení rozhodnutí o výměně nebo přechodvlastnických práv,

o zřízení, přechodu nebo zrušení věcné - veřejná vyhláška

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 29.4.2020          sňato: 15.5.2020

Veřejná vyhláška - přehled daně z nemovitosti

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 22.4.2020

Veřejná vyhláška - aktualizace č.4 ZÚR KrV

změna termínu konání opakovaného veřejného projednání

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 16. 4. 2020        sňato: 2.5.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - MZE

ke stažení ZDE

rozdělovník ZDE

vyvěšno: 6.4.2020         sňato:

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

uzavřená mezi Obcí Rapotice a FC Rapotice

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 6.4.2020        sňato: 6.4.2023

Veřejná vyhláška - Aktualizace č.4 ZÚR KrV

ke stažení ZDE

oznámení o projednání ke stažení ZDE

vyvěšeno: 1.4.2020       sňato: 17.4.2020

Údaje o nemovitostech v nichž není osoba dosud zapsaná v k.ú. označena dostatečně určitě.

t.j. Kovaříková Jindřiška Vysoké Popovice a Fiala Karel Vysoké Popovice č.p. 211

je ke stažení  ZDE

Průvodní dopis je ke stažení   ZDE

Vyvěšeno: 11.3. 2020               sňato:

Střednědobý rozpočtový výhled obce Rapotice na roky 2021 a 2022 je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 5.3.2020                    sňato: 31. 3. 2021

Svolání a program Veřejného zasedání obce Rapotice na 4.3.2020 19:00  je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 25. 2. 2020               sňato:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice - oznámení o zveřejnění dokumentů


ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 21. 2. 2020               sňato:

Návrh rozpočtu Obce Rapotice na rok 2020 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 18.02.2020                sňato


Střednědobý rozpočtový výhled Obce Rapotice na roky 2021 a 2022 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 18.02.2020                sňato


Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice - oznámení o zveřejnění dokumentů

je ke stažení ZDE              vyvěšeno: 16.12.2019                sňato:


Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stran lesů je ke stažení ZDE

Rozdělovník je ke stažení ZDE    vyvěšeno: 12.12.2019                sňato:


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1 2019  je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 12.12.2019                sňato

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 2019  je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 12.12.2019                sňato

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3 2019  o místním poplatku ze psů je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 12.12.2019                sňato

Rozpočtové provizorium na rok 2020 ke stažení ZDE

vyvěšeno: 12.12.2019          sňato:

Svolání veřejného zasedání Obce Rapotice na středu 11.12.2019 od 19:00

v zasedací místnosti OÚ Rapotice je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 2.12.2019                sňato:


Svazek VaK Ivančice - návrh střednědobého výhledu pro roky 2021-2022 je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 6.11.2019                      sňato: 27.11.2019

Svazek VaK Ivančice - návrh rozpočtu na rok 2020 je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 6.11.2019                sňato: 27.11.2019

Svolání Veřejného zasedání Obce Rapotice na 18.9.2019 je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 9.9.2019              sňato: 


Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci

na ulici Nádražní ke stažení ZDE

snímek DIO ke stažení ZDE

vyvěšeno: 4.9.2019              sňato: 20.9.2019

Seznam nejednoznačně určených vlastníků nemovitostí v k.ú. Rapotice

je ke stažení ZDE   Průvodní dopis je ke stažení  ZDE

vyvěšeno: 26.8.2019          sňato:


Státní pozemkový úřad - usnesení o prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí o výměně

nebo přechodu vlastnických práv v katastrálním území obce Rapotice ke stažení ZDE

vyvěšeno: 9.8.2019          sňato: 25.9.2019

Oznámení o zveřejnění VAK Ivančice ke stažení ZDE

vyvěšeno: 26.6.2019          sňato: 31.3.2019

Výroční zpráva o hospodaření ZŠ Rapotice za rok 2018 schválená na VZ

dne 19.6.2019 ZDE

vyvěšeno: 19.6.2019     sňato:

Závěrečná zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 schválená na VZ

dne 19.6.2019 ZDE

vyvěšeno: 19. 6. 2019    sňato:

Závěrečný účet obce za rok 2018 schválený na VZ dne 19.6.2019 ZDE

vyvěšeno: 19.6.2019       sňato:

Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy

- Uzavírka I/23 mezi Rapoticemi a Kralicemi od 24.6.2019 do 30.7.2019   je ke stažení ZDE


Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu Kralice nad Osl. - Rapotice

ke stažení ZDE

příloha - situace ke stažení ZDE

vyvěšeno: 17.6.2019       sňato:


Mikroregion Chvojnice - přezkoumání hospodaření za rok 2018

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 13.6.2019     sňato:

Mikroregion Chvojnice - návrh závěrečného účtu za rok 2018

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 13.6.2019    sňato:

Mikroregion Chvojnice - návrh rozpočtu na rok 2019

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 13.6.2019   sňato:

Svolání veřejného zasedání obce Rapotice je ke stažení  ZDE

Vyvěšeno dne 10.6.2019 Sňato:

Záměr darovat pozemek a převzít dar - pozemek je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 10.6.2019 Sňato:

Úprava výzvy k podání nabídek - rekonstrukce pomníků padlých je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 10.6.2019 Sňato:

Návrh závěrečného účtu Obce Rapotice je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 1.6.2019 Sňato:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Rapotice

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 1.6.2019 Sňato:

Vytisknout


Kontakt

 Obec Rapotice
Hlavní 55
67573 Rapotice

http://www.rapotice.cz
obec@rapotice.cz

Kancelář OÚ
Tel.: +420 568 643 935


Přeskočit na obsah

Partneři

  • Skupina ČEZ
  • Fond Vysočina
  • Kraj Vysočina
  • Mikroregion Chvojnice