Vítejte, dnes je 4. 3. 2024

Kancelář OÚ 568 643 935

Vyhledávání

Přeskočit na hlavní navigaci


Úřední deska. > Úřední deska do 31.5.2019Úřední deska.

| Poslední aktualizace: 10. 9. 2013 12:09

Zpět

Úřední deska do 31.5.2019

Zpráva o výsledku hospodaření Svazku obcí Rapotice, Sudice - kanalizace a ČOV

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 30.5.2019               sňato: 19.6.2019

Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2018

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 30.5.2019            sňato: 19.6.2019

Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Název zakázky:  Renovace památníků obětem světových válek v Rapoticích je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 25.5.2019          sňato:

.

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančicko - svolání valné hromady je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 23.5.2019          sňato:

Svazek vodovodů a kanalizací  Ivančicko - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 23.5.2019          sňato:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančicko - výkaz FIN 12 2018 je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 23.5.2019          sňato:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančicko - návrh Závěrečného účtu 2018

je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 23.5.2019          sňato:Vak Ivančice - oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 2

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 16.5.2019          sňato:

Návrh zadání územního plánu Rapotice je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 7. 5. 2019                      sňato:

Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Rapotice

veřejnou vyhláškou je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 7. 5. 2019                      sňato:

Svazek obcí  Ivančicko - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle

cenových předpisů pro vodné a stoč     ke stažení ZDE

vyvěšeno: 7. 5. 2019                      sňato:

Volby do Evropského parlamentu - oznámení o době a místě konání voleb

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 2. 5. 2019                      sňato:

Volby do Evropského parlamentu - I. zasedání členů  okrskové volební komise

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 25. 4. 2019               sňato:

Zápis z Valné hromady dobrovolného svazku VAK Třebíč je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 24. 4. 2019            sňato:

Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE na aktuální rok,

schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření,

schválený závěrečný účet svazku a rozpočtové provizorium jsou zveřejněny

na webových stránkách dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE na adrese: 

https://www.vaktr.cz/o-nas/hospodareni/

Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout v sídle

dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE, ulice Kubišova 1172, Třebíč.

Vyvěšeno: 24. 4. 2019            sňato:

.

Veřejnoprávní smlouvy dobrovolného svazku VAK Třebíč jsou zveřejňovány

ZDE: https://www.vaktr.cz/o-nas/verejnopravni-smlouvy/

Vyvěšeno: 24. 4. 2019            sňato:


Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená mezi Obcí Rapotice a FC Rapotice z.s. 2019

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 17. 4. 2019            sňato:

Ministerstvo zemědělství - odbor ochrany lesa

Opatření obecné povahy (kůrovec)  ke stažení ZDE

vyvěšeno: 3. 4. 2019      sňato: 31.12.2022

Příloha Opatření obecné povahy (kůrovec) ke stažení ZDE

vyvěšeno: 3. 4. 2019      sňato: 31.12.2022

Volby do Evropského parlamentu 2019 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 3.4.2019        sňato:

Pozvánka na Valnou hromadu Svazku obcí Třebíč ke stažení ZDE

vyvěšeno: 28.3.2019        sňato: 2.4.2019

VAK Třebíč -  Návrh Závěrečného účtu 2018 ke stažení ZDE

vyvěšeno: 28.3.2019        sňato: 2.4.2019

VAK Třebíč -  Plnění rozpočtu 2018 ke stažení ZDE

vyvěšeno: 28.3.2019        sňato: 2.4.2019

VAK Třebíč -  Rozpočet svazku 2019 ke stažení ZDE

vyvěšeno: 28.3.2019        sňato: 2.4.2019

VAK Třebíč -  Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 28.3.2019        sňato: 2.4.2019Vyhlášení výběrového řízení na IT je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 22.3.2019           sňato:

Vyhlášení výběrového řízení na konentivitu je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 22.3.2019           sňato:

Volby do evropského parlamentu 2019 - stanovení minimálního počtu členů

 okrskové volební komise - ke stažení ZDE

vyvěšeno: 19.3.2019           sňato:

VAK Ivančice - rozpočtové opatření č.1

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 6.3.2019          sňato:

Svolání a program Veřejného zasedání Obce Rapotice konaného dne 20.3.2019

od 19:00 hod v zasedací síni obecního úřadu je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 5.3.2019  Sňato dne:


Návrh rozpočtu Obce Rapotice na rok 2019 je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 25. 2. 2019  sňato:

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Rapotice na roky 2020-2011 je ke stažení  ZDE

vyvěšeno: 25. 2. 2019  sňato:

Návrh rozpočtu Svazku obcí Rapotice Sudice na rok 2019 je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 25. 2. 2019  sňato:

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Svazku Obcí Rapotice Sudice na roky 2020-2011

je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 25. 2. 2019  sňato:


Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce malého rozsahu

Základní škola Rapotice - učebna polytechnických výchov

1.  Dodatečné informace a posun termínu podání nabídek 

Je ke stažení ZDE

2. Výpis truhlářských prvků je ke stažení ZDE

3. Akustická studie je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 18.1.2019    Staženo dne:

Exekuční příkaz s doložkou právní moci na prodej nemovitostí LV 97

RD Hlavní 73 je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 17. 1. 2019                           Sňato:


Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikacim (dále SPÚPNPK).

je ke stažení ZDE

Příloha č.1 (SPÚPNPK) je ke stažení ZDE

Příloha č.2 (SPÚPNPK) je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 14. 1. 2019                           Sňato:


Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce akce:

Základní škola Rapotice - učebna polytechnických výchov.

Výzva k podání nabídek je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 11. 1. 2019                           Sňato:

Příloha č.1  Zadávací dokumentace je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 11. 1. 2019                           Sňato:

Příloha č.1  Zadávací dokumentace - smlouva o dílo je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 11. 1. 2019                           Sňato:

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - Krycí list nabídky je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 11. 1. 2019                           Sňato:

Příloha č. 3  Zadávací dokumentace - slepý rozpočet  je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 11. 1. 2019                           Sňato:

Příloha č. 3  Zadávací dokumentace - výkresová dokumentace je kvůli velikosti souboru

k vyžádání u zadavatele

vyvěšeno: 11. 1. 2019                           Sňato:

Příloha č. 4 Zadávací dokumentace - čestné prohlášení je ke stažení ZDE
vyvěšeno: 11. 1. 2019                           Sňato:


Svolání Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rapotice na středu 23.01.2019 od 19.00hod 

v zasedací místnosti obecního úřadu a program je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 11. 1. 2019                           Sňato:

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu

Obce Rapotice je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 11. 1. 2019                           Sňato:

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Obce Rapotice je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 11. 1. 2019                           Sňato:

Rozpočtové provizorium Svazku obcí Rapotice-Sudice 2019

ke stažení ZDE

vyvěšeno 28.12.2018      sňato: 31.3.2019

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice - oznámení o vyvěšení střednědobého váhledu 2020-2021

ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 18.12.2018                     Sňato:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice - oznámení o vyvěšení rozpočtu 2019

ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 18.12.2018                Sňato:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice - návrh rozpočtového opatření č.9

ke stažení ZDE

vyvěšeno:18.12.2018                                       Sňato:

 Veřejná vyhláška ÚP Obce Rapotice

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 12.12.2018                                                  Sňato:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice - návrh rozpočtového opatření č.8

ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 20.11.2018            Sňato:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančicko - Návrh rozpočtu na rok 2019


je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 09.11.2018                               Sňato: 

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančicko - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021


je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 09.11.2018                               Sňato: 

Rozpočtové provizorium obce Rapotice na rok 2019

ke stažení ZDE

vyvěšeno 31.10.2018     sňato:31.3.2019

Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Rapotice se koná ve středu 31.10.2018 v 19.00hod  v zasedací místnosti obecního úřadu

Program jednání:

1. Zahájení

2. Slib nově zvolených zastupitelů

3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů

4. Schválení programu

5. Schválení neuvolněnosti všech členů zastupitelstva Obce Rapotice

6. Způsob volby členů zastupitelstva veřejným hlasováním

7. Volba starosty

8. Volba místostarosty

9. Volba předsedy a členů finančního výboru

10. Volba předsedy a členů kontrolního výboru

11. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva

12. Schválení rozpočtového provizoria platného do doby schválení řádného rozpočtu obce na rok

      2019

13. Schválení smluv

13.1 Dodatek č.1 Smlouvy na Rekonstrukci ulice K Sokolovně a Náves – prodloužení termínu do 

        15.11.2018

13.2  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: ZN-1030043129/002.  Předmětem je

        zřízení budoucího věcného břemene na p.č. 844/8 pro přípojku NN Rapotice Laš na p.č. 854/2

13.3 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: ZN-1030033127/001.

        Předmětem je zřízení budoucího věcného břemene na p.č. 1549/7, 1549/12 pro zemní přípojku

        NN + přípojková skříň

14. Různé

15. Diskuse

16. Závěr

                                                                      

Vyvěšeno: 22.10.2018                               Sňato:  Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice - rozpočtové opatření č. 7

Rozpočtové opatření č.7
Dne 20.9.2018 bylo správní radou Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice schváleno rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu na rok 2018.
Vyvěšeno: 17.10.2018
Sňato: ………………………………
Výše uvedená rozpočtová opatření jsou zveřejněna v elektronické podobě na internetových stránkách Svazku http://www.svazekivancice.cz/ . Do jejich listinné podoby lze nahlédnout v sídle společnosti, v kanceláři ekonoma.
Ing. Tomáš Hájek
jednatel
SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE
se sídlem Kounická 1598/78, 66491 Ivančice
ID datové schránky: xbpmmvw
www.svazekivancice.cz

Vyvěšeno: 18.10.2018       Sňato:

Zápis o  výsledků voleb do zastupitelstva obce

ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 8.10.2018      Sňato:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice - rozočtové opatření č. 6

ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 26.9.2018         Sňato:

Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 5. a 6. října 2018

oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce a do Senátu PČR ke stažení ZDE

vyvěšeno: 19. 9. 2018      Sňato:

Žádost o informace na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

Text žádosti o informaci a poskytnutá informace je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 12.09.2018    Sňato:
Svolání a program veřejného zasedání zastupitelstva obce Rapotice středa 19.9.2018 od 19:00 

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 11.09.2018    Sňato:SVazek vodovodů a kanalizace Ivančice - rozpočtové opatření č. 5

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 29. 8. 2018          sňato dne:

Volby do zastupitelstva obcí a Senátu Parlamentu ČR ve dnech 5. a 6. října 2018

informace o počtu a sídlech volebních okrsků

ke stažení ZDE

vyvěšeno dne: 20.8.2018    Sňato dne:

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Budín Jindřich - rodinný dům

ke stažení ZDE

situace - ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 16. 8. 2018   Sňato dne:

Volby do zastupitelstva obcí a do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 5. a 6. října 2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 2.8.2018 

Stanovení   přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na ulici K Sokolovně Rapotice

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 30,7,2018

Příloha Stanovení   přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na ulici K Sokolovně Rapotice je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 30,7,2018


Oznávení o konání Mimořádné valné hromady Svazku vodovodů a kanalizací Ivančicko je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 28,7,2018


Drážní úřad Praha - Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením

Veřejná vyhláška ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 19.7.2018     Sňato:

Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání

a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ke stažení ZDE

Vyvešeno: 9. 7. 2018    Sňato:

Informace k výběrovému řízení na dodavatele akce Lesní cesta Boří

lze zjistit ZDE:

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-rapotice_2953/lesni-cesta-bori_24705/

z důležitých údajů alespoň Lhůta podání nabídek: 11.7.2018 v 16:00

Vyvěšeno: 3.7.2018     Sňato:


Volby do zastupitelstva obcí, konané ve dnech 5. a 6. října 2018:

Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 3.7.2018     Sňato:

Svolání a program veřejného zasedání zastupitelstva obce Rapotice čtvrtek 28.6.2018 od 19:00 

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 15.06.2018    Sňato:

Mikroregion Chvojnice - návrh rozpočtu na rok 2018 ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 14.06.2018    Sňato:

Mikroregion Chvojnice - zpráva o přezkoumání za rok 2017 ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 14.06.2018     Sňato:

Mikroregion Chvojnice - návrh závěrečného účtu ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 14.06.2018     Sňato:

Záměr Obce Rapotice propachtovat nemovitou věc - pozemek p.č. 904/17 a 904/15 k.ú. Rapotice  je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 12.06.2018    Sňato:

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Rapotice, Sudice za rok 2017 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 12. 6. 2018   Sňato:

Zpráva o přezkoumání hospodaření Svazku obcí Rapotice, Sudice - kanalizace a ČOV za rok 2017 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 12.6.2018    Sňato:

Návrh závěrečného účtu obce Rapotice za rok 2017 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 12. 6. 2018  Sňato:

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Rapotice za rok 2017 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 12. 6. 2018  Sňato:

Oznámení o vyvěšení závěrečného účtu 2017 Ivančicko je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 07.06.2018      Sňato:

Vyvěšení tabulky Stavba povolena stavby Rekonstrukce ulici K Sokolovně naleznete ZDE

Vyvěšeno: 25.5.2018      Sňato:


Jmenování pověřence pro GDPR naleznete ZDE

Vyvěšeno: 25.5.2018      Sňato:Svolání a program veřejného zasedání zastupitelstva obce Rapotice středa 30.5.2018 od 19:00 

je ke stažení  ZDE

Vyvěšeno: 21.5.2018      Sňato:


Svazek obcí Ivančicko - porovnání vodného a stočného je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 14.5.2018      Sňato:


VaK Třebíč - oznámení o vyvěšení rozpočtu, výhledu a rozpočtovývh opatření

na rok 2018 ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 11.5.2018      Sňato:

Smlouva uzavřená mezi FC Rapotice a Obcí Rapotice

ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 10.5.2018     Sňato:

Návrh závěrečné zprávy Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice za rok 2017

ke stažení

- závěrečný účet 2017 - návrh ZDE

- rozvaha 12.2017 ZDE

- Výkaz z+z 12.2017 ZDE

- FIN 2-12M 2017 ZDE

- Příloha 12.2017 ZDE

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 ZDE

Vyvěšeno: 2.5.2018         Sňato:


Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice - Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření číslo 2/2018

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 26.4.2018      Sňato:

FÚ  - veřejná vyhláška: hromadný předpis daně z nemovitých věcí na rok 2018

a informace je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 25.4.2018       Sňato:

Dobrovolný svazek obcí Vodovody a Kanalizace Třebíč - dále VAK Třebíč

Pozvánka na valnou hromadu VAK Třebíč 13.4.2018 od 10:00 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno:21.3.2018   Sňato:


Plnění rozpočtu VAK Třebíč na rok 2017 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno:21.3.2018   Sňato:


Návrh rozpočtu VAK Třebíč na rok 2018 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno:21.3.2018   Sňato:


VAK Třebíč - Návrh závěrečného účtu 2017 + Zpráva o výsledku přezkoumání

hospodaření za rok 2017 - Příloha A-E je ke stažení ZDE

Vyvěšeno:21.3.2018   Sňato:


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu VAK Třebíč je ke stažení ZDE

Vyvěšeno:21.3.2018   Sňato:
Schválený rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Rapotice je ke stažení ZDE

Vyvěšeno:21.3.2018   Sňato:

Schválený střednědobý výhled na roky 2019 a 2020 příspěvkové organizace Základní škola Rapotice

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno:21.3.2018   Sňato:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření číslo 1/2018

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno:21.3.2018   Sňato:


Záměr Obce Rapotice propachtovat nemovitou věc - pozemek p.č. 904/10 a 909/4

k.ú. Rapotice  je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 19.03.2018    Sňato:

Záměr Obce Rapotice propachtovat nemovitou věc - pozemek p.č. 904/2 a 904/16

k.ú. Rapotice  je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 19.03.2018    Sňato:


Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky Rekonstrukce ulice K Sokolovně

a MK na návsi t.j. na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení dle § 53

zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění je ke stažení ZDE

Zadávací dokumentace příloha č. 1 je ke stažení ZDE

Kvalifikační dokumentace příloha č. 2 je ke stažení ZDE

Celá dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele na adrese: http://rapotice.profilzadavatele.cz/

Vyvěšeno: 08.03.2018    Sňato:

.

Svolání a program veřejného zasedání zastupitelstva obce Rapotice pondělí 5.3.2018 od 19:00

je ke stažení  ZDE

Vyvěšeno: 22.2.2018    Sňato:

Návrh rozpočtu Obce Rapotice na rok 2018  je ke stažení  ZDE

Vyvěšeno: 8.2.2018 Sňato:

Návrh střednědobého výhledu Obce Rapotice na roky 2019 a 2020 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 8.2.2018 Sňato:

Návrh rozpočtu Svazku obcí Rapotice Sudice na rok 2018  je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 8.2.2018 Sňato:

Návrh střednědobého výhledu Svazku obcí Rapotice Sudice na roky 2019 a 2020   je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 8.2.2018 Sňato:

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Číslo jednací: MNnO 206/18/Dop/Kob
vydané Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 18.1.2018 Sňato:

Příloha OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Číslo jednací: MNnO 206/18/Dop/Kob
vydané Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 18.1.2018 Sňato:


Volba prezidenta ČR 2018 - oznámení a místě konání volby prezidenta ČR - II.kolo

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 17.1.2018 Sňato:

Místní akční plán rozvoje vzd+lávání ORP Náměšť nad Oslavou je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 1.1.2018 Sňato:

Rozpočtové provizorium svazek obcí Rapotice, Sudice ke stažení ZDE

vyvěšeno: 20. 12.2017     sňato: 31.3.2018

Volba prezidenta ČR 2018 - pozvánka na první zasedání volební komise

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 15.12.2017 Sňato:

Oznámení o vyvěšení schváleného střednědobého výhledu Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

na roky 2019 - 2020

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 15.12.2017 Sňato:

Oznámení o vyvěšení schváleného rozpočtu Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice na rok 2018

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 15.12.2017 Sňato dne:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice - oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 10/2017

je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 15.12.2017  Sňato dne:


Dotační smlouva mezi FC Rapotice a Obcí Rapotice je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 13.12.2017 Staženo dne:

Dotační smlouva mezi KK Rapotice a OÚ Rapotice ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 13. 12. 2017 Sňato:

Rozpočtové provizorium obec 2018 ke stažení ZDE

vyvěšeno 6.12.2017      sňato: 31.3.2018

Volba prezidenta ČR 2018 - jmenování zapisovatele

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 27.11.2017 Staženo dne:

Volba prezidenta ČR 2018 - informace o počtu a sídlech VO

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 27.11.2017  Staženo dne:


Svolání a program veřejného zasedání zastupitelstva obce Rapotice 6.12.2017 od 19:00

v zasedací místnosti Obce Rapotice je ke stažení ZDE 

Vyvěšeno 20.11.2017 Staženo:Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice - oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 9/2017

 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno 20.11.2017 Staženo:


Volba prezidenta ČR 2018 - stanovení minimálního počtu členů OVK

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 13.11.2017  Sňato:


Stavební povolení akce Rapotice - Rekonstrukce ulice K SOKOLOVNĚ je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 10.11.2017 Staženo:

Návrh střednědobého výhledu Svazku VaK Ivančice na roky 2019-2020 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 8.11.2017 Staženo:


Návrh rozpočtu Svazku VaK Ivančice na rok 2018 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 8.11.2017 Staženo:


Volby do Parlamentu ČR 2017 - oznámení o době a místě konání voleb

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 4.10.2017 Staženo:

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení  stavby

Rapotice - Rekonstrukce ulice K Sokolovně   je ke stažení  ZDE

Vyvěšeno 10.10.2017 Staženo:


Volby do Parlamentu ČR 20. - 21.10.2017 - zasedání OVK

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 22.09.2017 Staženo dne:

Záměr - krátkodobé pronajmutí pozemků je ke stažení ZDE

Vyvěšeno 14.09.2017 Staženo:


OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu

na pozemní komunikaci z důvodu provádění rekonstrukce přípojek NN pro domy Nádražní 15 a 93 Rapotice

v době 1.10.2017 7:00-15.10.2017 20:00  je ke stažení ZDE              Situace je ke stažení ZDE

Vyvěšeno 13.09.2017 Staženo:

Volby do Parlamentu ČR 20.-21.10.2017 - Jmenování zapisovatele

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno  07.09.2017 Staženo:

Volby do Parlamentu ČR 20.-21.10.2017 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno 05.09.2017 Staženo:

Svolání a program veřejného zasedání zastupitelstva obce Rapotice 6.9.2017 od 19:00

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno 28.08.2017 Staženo: 

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření číslo 6 a 7

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno 28.08.2017 Staženo:  


Volby do Parlamentu ČR 20-21.10.2017 - Stanovení minimálního počtu členů volební komise

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno 21.08.2017 Staženo:

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu dnem 1.8.2017 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno 01.08.2017 Staženo:


Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření číslo 5

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno 25.7.2017 Staženo:Vyrozumění, výzva a poučení osoby zúčastněné na řízení

ve věci žalobce Helena Rousová a Jan Rous oba bytem Náves 17, 675 73 Rapotice

a žalovaný Státní pozemkový úřad se sídlem Husenická 1024/11a Praha

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno 12.7.2017 Staženo:


Rekonstrukce komunikace I/23 od 10.7.2017 do 21.7.2017 - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

–Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích vydaná KÚ Jihomoravský kraj

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 10.07.2017  Staženo dne:


Rekonstrukce komunikace I/23 od 10.7.2017 do 21.7.2017 - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

–Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích vydaná Městský úřad Rosice, odbor dopravy

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 10.07.2017  Staženo dne:


Závěrečný účet 2016 Svazku vodovodů a kanalizací  Ivančicko je ke stažení  ZDE  

Vyvěšeno dne 10.07.2017  Staženo dne:    (30,6,2018)

Střednědobý výhle rozpočtu Svazku vodovodů a kanalizací Ivančicko 2018-2019  je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 10.07.2017  Staženo dne:  (31,12,2017)

Závěrečný účet obce Rapotice 2016 ke stažení  ZDE  

Vyvěšeno dne 15.06.2017  Staženo dne:

Závěrečný účet Svazku obcí Rapotice, Sudice 2016 ke stažení  ZDE

Vyvěšeno dne 15.06.2017  Staženo dne:

Závěrečný účet mikroregionu Chvojnice ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 14.06.2017  Staženo dne:

Zpráva o přezkoumání hospodažení Mikroregionu Chvojnice ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 14.06.2017  Staženo dne:

Rozpočer Mikroregionu Chvojnice na rok 2017 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 14.06.2017  Staženo dne:Informace o svolání valné hromady Svazku obcí Ivančicko je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 05.06.2017  Staženo dne:Svolání a program veřejného zasedání zastupitelstva obce Rapotice 14.6.2017 od 19:00 

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 01.06.2017  Staženo dne:Závěrečný účet Obce Rapotice za rok 2016

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 24.5.2017               Sňato dne:

Závěrečný účet Svazku obcí Rapotice - Sudice za rok 2016

ke stažení ZDE

vyvěšeno dne: 24. 5. 2017       Sňato dne:

Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

je ke stažení ZDE

Obnovený katastrální operát bude k veřejnému nahlédnutí v budově OÚ Rapotice od 28.6.2017 do 13.7.2017

Zaměstnanec KÚ bude na OÚ přítomen jen 28.6.2017 a 13.7.2017 od 14:30 do 16:30

Po dobu nahlédnutí lze obnovený katastrální aparát shlednout na:

VytisknoutPřeskočit na obsah

Partneři

  • Skupina ČEZ
  • Fond Vysočina
  • Kraj Vysočina
  • Mikroregion Chvojnice